Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2006


Otevřený dopis Martinu Komárkovi, vedoucímu rubriky Názorů Mladé fronty Dnes

Emanuel Mandler

11. září, v den pátého výročí teroristického útoku proti Spojeným státům věnoval se Váš list v článku zástupce šéfredaktora Musila (tedy právě v tento den) zásadní kritice amerického prezidenta v boji proti terorismu. Vidím v tom nejen nešetrnost, ale i počátek ideového obratu Mladé fronty Dnes od nezávislých novin k novinám stranícím odpůrcům obránců západní civilizace. Následujícího dne Váš list tento obrat potvrdil otištěním textu šéfredaktora Muslimských novin, obsahujícím výzvu Západu, aby se distancoval od Spojených státu, s hrozbou, že jinak dojde k střetu civilizací.

Svoboda projevu vznáší na noviny i na autory značné nároky. Mladá fronta ji naplňuje tak, že vytváří prostor pro útoky proti demokracii. Bude-li tomu tak, nebudu se snažit do ní přispívat. Přeji Mladé frontě Dnes, aby se tento list opět stal nezávislým. Vám pak přeji mnoho úspěchů v tvůrčí práci.

Nevím, zda budete chtít na můj dopis odpovědět. Já nevidím důvodu pro diskusi o tom, co jsem tu napsal. Pro mne je spolupráce s Mladou frontou Dnes uzavřenou kapitolou.

S přátelským pozdravem

Emanuel MandlerZpátky