Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2006


Ozonová díra se už nezvětšuje

Už se nemusíme bát, že život na zemi v budoucnu zničí ultrafialové sluneční záření. Ozonová díra v atmosféře nad Antarktidou se totiž přestala zvětšovat. Prohlásili to významní američtí vědci z Národního úřadu pro výzkum oceánů a atmosféry (NOAA). Dva z nich, kteří svět varovali před hrozbou vyplývající z její existence v 80. letech, na konferenci ve Washingtonu uvedli, že se situace zlepšuje. „Jsem velmi optimistický a věřím, že někdy budeme mít normální ozonovou díru. Ne asi za mého života, ale za vašeho,“ řekl novinářům David Hofman, který pracuje jako ředitel globální monitorovací divize.

Jeho kolegyně Susan Solomonová z mezivládního panelu o klimatické změně dodala, že oslava zastavení zvětšování ozonové díry není na místě. Podle jejího názoru by významné světové instituce měly začít pracovat na tom, aby nebezpečná díra brzy zmizela. Za nejdůležitější však považuje odpovědnost samotných lidí, kteří musí používat prostředky, jež neškodí ozonové vrstvě ve stratosféře. Ona sama předpokládá, že by se mohla zcela zacelit za 60 let.

Podle obou vědců zatím není úplně vyhráno, protože globální oteplování by mohlo ozonovou díru dále rozšířit. Už dnes má velikost severoamerického kontinentu. Za zastavením jejího rozšiřování stojí postupné odstraňování přípravků obsahujících nebezpečné freony, které se používaly ve sprejích či lednicích a ničily ozon v naší atmosféře.

Výroba těchto produktů byla omezena Montrealským protokolem, který vstoupil v platnost v roce 1987. Freony mají nicméně dlouhou životnost a vydrží v atmosféře až několik století. Nové levné chemikálie obsahující chlor a fluor, které je nahradily, nejsou také příliš vhodné pro přírodní prostředí. Vědci se domnívají, že silně přispívají ke globálnímu oteplování. Svou podstatou totiž způsobují, že teplo odražené od země je atmosférou zachyceno jako ve skleníku a zahřívá zemi.

Ozonová vrstva ve stratosféře brání Zemi před ultrafialovými paprsky ze Slunce. Pokud jsou jim lidé, zvířata či rostliny vystaveni, je to životu nebezpečné. Záření může způsobit vážné genetické poškození, které může vést k rakovině kůže. Negativně působí i na faunu a flóru. Může být i příčinou vyhynutí některých druhů rostlin či živočichů.

Ozonová vrstva nemizí jen nad Antarktidou, ale i nad oblastí severního pólu. Zde je narušena mnohem méně a očekává se, že by se mohla úplně obnovit do roku 2030 až 2040.

Poprvé byla ozonová díra objevena v roce 1986. Od té doby ji vědci zkoumají, aby nalezli způsob, jak ji zacelit.

(kam)

(MFDNES)Zpátky