Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2006


Týden zahraničních Čechů v Praze

Ross Hedvíček

Na adrese http://iforum.čuni.cz/IFORUM-2995.html se můžete dočíst tuto úžasnou zprávu: Týden zahraničních Čechů. Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, o. s., v úzké spolupráci se Stálou komisí Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí, Ministerstvem zahraničních věci České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze pořádají ve dnech 17. až 23. září 2006 Týden zahraničních Čechů. Jedná se v pořadí již o čtvrté setkání zástupců českých spolků a organizací z celého světa s představiteli nejvyšších státních a politických kruhu České republiky (senátoři, poslanci, pracovníci ministerstev a dalších státních i nestátních institucí) a s představiteli kulturních, vědeckých a dalších veřejných institucí, aby společně hledali cesty k prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti kulturní, vědecké, politické či obchodní. Záštitu nad Týdnem zahraničních Čechů pro rok 2006 převzal osobně Václav Klaus, prezident České republiky.

Tolik bombastická zpráva z tisku. Václav Klaus se pochopitelně osobně nedostavil (prý pro jiné důležité povinnosti), ale poslal nějakého úředníka přečíst zdravici. Velmi podobné, jako když Václav Havel odmítl navštívit sjezd politických vězňů, protože musel na pivo s Rolling Stones. Názor autora těchto řádků je, že prezident, který nemá čas na politické vězně a nebo na zahraniční Čechy, je prezident na hovno.

Formálním předsedou MKVZC (Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů) je osmdesátiletý Dr. Oldřich Černý, který odešel z ČSR v roce 1949 (to by ještě bylo v pořádku), ale po sametovém podvodu najednou dostal od nového neokomunistického režimu tolik medailí a řádů, že pokud je všechny nosí, tak vypadá jak ruský generál při přehlídce na mauzoleu - např. Medaile Jana Ámose Komenského udělena předsednictvem vlády (1992), Stříbrná medaile UK (1998), Řád T. G. Masaryka uděleny prezidentem republiky (1998) a cena Gratias agit ministrem zahraničních věci (2003). Něco takového musí vzbudit podezření i u úplného prosťáčka. Není známo, proč se Oldřich Černý propůjčil k této symbolické funkci.

Skutečnou hybnou silou MKVZC je Dr. Ivan Dubovický, který nikdy nebyl exulant, emigrant a dokonce ani zahraniční Čech, ale zato pracoval na hambasádě ve Washingtonu, což víceméně znamená, že je kmenový zaměstnanec BIS, je-li starší, pak i StB. Oficiálně informace sděluje, že „Dr. Dubovický v rámci Fulbrightova stipendia prováděl v letech 1990-91 výzkum české komunity v USA, posléze vstoupil do služeb ministerstva zahraničních věci. V letech 1998 - 2001 pracoval jako vedoucí kulturního úseku Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D.C., v současnosti působí na americkém odboru MZV ČR. Otázkami vystěhovalectví, exilu a Čechů ve světě se zabývá i ve svých odborných pracích, naposledy v publikaci Češi v Americe z roku 2003.“ Výzkum české komunity v USA? To mi zní jako hledání nových vhodných Quislingů.

Ministr zahraničí ČR Alexandr Vondra utrousil v http://www.radio.cz/cz/článek/83346 následující moudrost: „Čech je prostě Čechem, ať žije ve Spojených státech, Sýrii nebo v Rumunsku." Takže dávná komunistická praktika, že ministerstvo zahraničí svévolně rozhoduje, kdo z emigrantů je nebo není Čech, bez ohledu na jejich skutečné občanství a jejich vlastní rozhodnutí, kdo tedy je „říšský Čech" a kdo ne, je znova úspěšně nastolena. Česká diplomacie pořád ještě stojí v Gromykově stínu. Možná Saša Vondra nečetl interview s Robertem Maxwellem v českých novinách zhruba v roce 1990, kdy Maxwell, známý hrubián, pravil dotazujícímu českému novináři: „Jestli mi ještě jednou tady řekněte, že jsem Čech, tak vám dám facku!"

Dle sdělení předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, který zřejmě tuhle frašku dostal na starost, „je letošní účast přece jenom trochu menší". A sdělil světu i tuhle úžasnou informací: "Přijeli krajané z řady evropských zemí, ale třeba i z Kirgizstánu. Jsou to potomci Čechů, kteří tam ve 30. letech pracovali v Interhelpu." Potomci komunistů! Celkově do Prahy přijelo 170 lidí, do Bratislavy 20. Vezmeme-li v úvahu, že z ČSR a ČSSR odešlo od druhé světové války zhruba milión lidí - pak je to úžasný úspěch nové diplomacie ČR! Zvyšte jim platy! Není-li možno sehnat dostatek ochotně šaškujících kolaborantů s režimem mezi emigranty že Západu, nahradíme je delegáty z Ruska! Geniální nápad!

V každém případě to úspěch je, protože potomci českých komunistů z Kirgizstánu, Češi žijící v Chorvatsku a Češi z české komunity v maďarské Békescsábě určitě nebudou chtít, aby hlavní projednávaný bod programu byly restituce a jiné otázky návratu komunisty ukradeného majetku. A přesně tak to komediantům z Ministerstva zahraničí ČR vyhovuje. A MKVZC se pak stává pro-režimní hlásnou troubou, zcela nevěrohodnou, přesto však existující a pak prosťáčků tomu dokonce bude i věřit. Asi jako kdyby v Berlíně během druhé světové války existovala organizace Juden für Hitler.

Před pár dny mne přivedla k úžasu zpráva, jak Ministerstvo zahraničí ČR chce s pomoci loutkové organizace Američtí přátelé ČR organizovat nátlak na americký Kongres, aby zrušili víza pro Čechy do USA. A teď tohle - několik potomků Dubčekových komunistů z Interhelpa z Kirgizstánu je vydáváno za „zahraniční Čechy". Žasnu. A nelze mi nic jiného, než se znovu a znovu ptát: „Mají představitelé vlády ČR a jejich loutkových organizací opravdu ve svých hlavách nakáleno?

http://en.wikipedia.org/wiki/Interhelpo

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_MaxwellZpátky