Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2006


Vnitřní krvácení pomůže zastavit ultrazvuk

Petr Mára

Investici 51 milionů dolarů schválil Pentagon na vývoj ultrazvukových obvazů, které mají zachránit americké vojáky před vykrvácením na bojišti. Program nesoucí název Deep Bleeder Acoustic Coagulation (DBAC) se zaměřuje na vývoj ultrazvukového zařízení v podobě manžety, která se připne na poraněnou paži či nohu. Místo, aby se krvácení zastavovalo tlakem na poraněné místo jako u klasického tlakového obinadla, používá zařízení cílené ultrazvukové paprsky (zvukové vlny nad slyšitelnou hranicí) pro zacelení cév, a to bez ohledu na to, jak hluboko rána je. Právě to by se mělo stát jeho hlavní výhodou, protože jej tak lze aplikovat i na vnitřní krvácení.

Při zasažení tepny dochází k rychlé ztrátě krve a člověk může vykrvácet a zemřít během pár minut. Podle výzkumů Pentagonu patří vnitřní krvácení mezi příčinami úmrtí vojáků k těm nejčastějším. I to je důvod, proč Pentagon investuje částku 51 milionů dolarů do různých výzkumných týmů a snaží se najít řešení této nepříjemné statistiky.

Ultrazvukové obinadlo slouží především k zastavení krvácení a získání času, než se poraněný dostane do nemocnice. Po nasazení na poraněnou končetinu dokáže manžeta automaticky najít a určit poraněné cévy či tepny a mířeným ultrazvukovým paprskem ránu zacelit. Ultrazvuk je obyčejně neškodný a odráží se od tkáně, čehož využívá například sonografie. Ovšem pokud jsou ultrazvukové vlny mířené, efekt se radikálně mění. Při koncentrování ultrazvuku stejným způsobem, jako funguje světlo, dojde ke zvýšení teploty, a to zvláště při absorbování tkání.

Při zacílení na krvácející ránu tak dochází k efektu podobnému leptání, jež má za následek zastavení krvácení. Tkáň v okolí rány může být teoreticky poraněna, neboť při leptání dochází k zahřátí k bodu varu, ovšem proudící krev tkáň i ránu ochlazuje.

Hlavní výhodou je rychlost této pomoci: Zatímco zastavit krvácení pomocí tlaku a stažení rány může trvat desítky minut i hodin, ultrazvukové vlny dokáží ránu zacelit během pár sekund.

Ve finální podobě by měla ultrazvuková manžeta vypadat jako lehké flexibilní zařízení, které bude jednak disponovat obdobou sonografu, sloužícího k lokalizaci zranění, jednak bude schopná ránu řízenými ultrazvukovými paprsky zacelit. Obě tato řešení byla již demonstrována jako samostatná řešení, nyní je na vědcích dát je dohromady. Finální výrobek by měl být nejenom plně funkční, ale také schopný odolávat těžkým bojovým podmínkám.

Mířené ultrazvukové paprsky se v některých částech světa používají také pro léčbu rakoviny prostaty a klinicky se testují pro léčbu rakoviny jater a ledvin.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky