Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2007


Nás člověk Václav Linkov

Ross Hedvíček

Češi jsou známí nejen coby národ neuvěřitelně přítulný ke komunismu a komunistům, ale i coby národ bez klasického smyslu pro humor, tak jak je znám v západní civilizaci. Moje definice humoru je, že je to schopnost vyvolání pozitivní emoce (smíchu) verbálním, vizuálním či jiným poukazem na odlišný (ale taky pravdivý) úhel pohledu než ten, který má posluchač zafixovaný. Ne, že by se Češi nedokázali smát, to ne, již kterási historická osobnost minulého století nazývala Čechy "smějícími se bestiemi", problém je v tom, že Češi se téměř výlučně smějí něčemu jinému než zbytek světa. Češi nemají rádi esoterický lehký humor založený na "understatement", to je jim většinou nepochopitelné. Je jim daleko bližší negativní těžkopádný pokus o žert spojeny vždy s nějakou tělesností - nikdy nic intelektuálního. Dějiny novodobého českého humoru posledních padesáti let jsou ohraničený "tím hovnem, které svítilo", Vladimíra Menšíka a z dnešní doby končí vystoupením jakéhosi primitiva jménem Matonoha v české televizi, které sestávalo z vyhradního opakování jmen genitálií a vyměšovacích funkci. Čeští intelektuálové a sofistikovaní diváci se přitom váleli smíchy. Záznam této světoborné události mi byl v posledních dnech opakovaně poslán.

Češi si i vymysleli jméno pro to, když dělají něco, co je k smíchu jen jim samým, a nebo když se smějí tomu, čemu se nikdo jiný nesměje. Říkají tomu slovem, které v jiných jazycích znamená něco úplně jiného a to "RECESE". Člověk, který se věnuje "recesi" je pak logicky nazýván "recesista" (skloňuje se to podle vzoru "komunista"). Recese je nějaká akce či činnost, která sama o sobě nedává smysl, v naprosté většině ani vzdáleně neskrývá potenciál pro humor a jejím účelem je pouze se nějak odlišit od davu, ve vzácných případech na něco upozornit - což většinou bývá jen a pouze nesmyslnost vlastní recese. Recese téměř nikdy nemá onen faktor "pravdivého úhlu pohledu" a je velmi často destruktivní a negativně působící alespoň na část publika.

Václav Linkov http://fss.muni.cz/~linkov/ je dle vlastního přiznání recesista. Ovšem špatný recesista, takový "málo český". Jeho poslední recesistická akce měla obrovskou chybu a hřích proti pravidlům "české recese". Měl totiž úplnou pravdu. A když máte pravdu, tak to se do recese v Česku nepouštějte. To by vás taky mohli místní vlastenci utlouci. To je pak lepší emigrovat. Ono mu možná nakonec nic jiného ani nezbude.

Václav Linkov totiž vyhrál u evropského soudu spor proti České republice. Deník České noviny o tom píše následovně (jiné noviny o tom nepsaly, česká cenzura pracuje spolehlivě): "Linkov, kterému je nyní 27 let, se na evropský soud obrátil poté, co neuspěl u českých soudů včetně ústavního, ke kterým se postupně odvolal poté, co jeho žádost o registraci Liberální strany ministerstvo vnitra odmítlo. Ministerstvo to zdůvodnilo údajnou nepřijatelnosti jednoho z jejich programových cílů, jímž bylo "zrušení právní kontinuity s totalitními režimy". Poukazovalo také na to, že její požadavek na nepromlčitelnost některých činu z doby totality by mohl být v rozporu se zásadami demokratického státu. České soudy se s tím ztotožnily. Více na http://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=224695

Takže komunistická strana je v České republice legální, ale člověk v Česku nesmí usilovat o zrušení právní kontinuity s totalitními režimy - to je prý nedemokratické. A co zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu? To tak jen na čtení a posléze použití na vašem WC. Dá se jen předpokládat, že tenhle recesista pravověrným Čechům asi moc k smíchu není.

Václav Linkov byl dlouholetým účastníkem internetového fóra CS-CLUBu. Nepochybně se tam něco naučil. CS-CLUB je nejsvobodnější a nejdemokratičtější český a slovenský psané diskusní fórum v internetu. CS-CLUB je uzavřené, soukromé fórum provozované ze serverů mimo území ČR. Zájemci o účast se mohou přihlásit skrze kteréhokoliv existujícího člena a nebo kontaktováním autora tohoto článku (ross@scanlon.im1.net).Zpátky