Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2007


Méně známý Salvador Allende

Tomáš Krystlík

Památce Augusta Pinocheta.

Disertační práce Salvadora Allendeho z roku 1933 na lékařské fakultě Universidad de Chile měla název Psychohygiena a zločin a velmi blízko k představám německého nacionálního socialismu. Podle názoru Allendeho je zločinnost následkem dědičných dispozic, která za určitých okolností mohou být potlačeny chirurgickým zákrokem. Například mužská homosexualita může být vyléčena voperováním cizích varlat do dutiny břišní, což by podle Allendeho udělalo z nich „morální stvoření“. Dále se Allende v práci rozepisuje, že určité rasy mají typické sklony k zločinnosti. Například u židů jsou to falešnost, neupřímnost, zrádcovství a hlavně lichva. Obdobné vlastnosti nachází u cikánů, Arabů a tuláků. Překvapuje však Allendovo tehdejší přesvědčení, že revoluce jsou „kolektivním zločinem“ a revolucionáři jsou lidé navenek normálně vyhlížející, ale „nebezpeční psychopaté“, kteří mají být umístěni v uzavřených psychiatrických zařízeních. Allendovi životopisci o jeho disertační práci zatvrzele mlčí.

Allendovy názory se nemohou v žádném případě označit za mladickou nerozvážnost, protože je potvrzuje praxe, a to Allendova činnost jako ministra zdravotnictví v chilské vládě lidové fronty v létech 1939 až 1941. Snažil se jako ministr prosadit v Chile program s názvem K vylepšení rasy, který měl zavést v zemi tzv. negativní eugeniku - všechny chilské alkoholiky a duševně choré nuceně sterilizovat. Jím vybraní specialisté pro vedení programu byli do jednoho sympatizanti nacismu z chilsko-německých kruhů, jako např. Eduardo Brücher nebo Hans Betzhold, který ve své knize Eugenesia srovnává Allendeho s Hitlerem a chválí jej velmi za to, že vyšel z německého právního názoru, že alkoholici a duševně nemocní se musejí sterilizovat. Příslušné dokumenty se dodnes dají vyhledat v chilských archivech.

Podařilo-li by se Allendemu takový zákon prosadit, znamenalo by to sterilizaci více než jednoho milionu Chilanů z celkového počtu 4,6 milionu. Allendův návrh příslušného zákona byl dokonalou kopií nacistické eugeniky a jako takový byl tehdejšími odbornými kruhy vnímán. Chilský parlament ale o něm nehlasoval.

V 60. létech minulého století poslala Nadace Friedricha Eberta, mající blízko k (západo)německé SPD, švýcarského novináře Roberta Lamberga do Santiaga de Chile. Lamberg musel vyčkat frontu čekající na Allendovu audienci v prezidentském paláci. Když na něj došla řada, došlo k osudné mýlce - Allende považoval německy mluvícího Lamberga za žurnalistu Neues Deutschland, partajního deníku východoněmeckých komunistů. Když Lamberg zjistil, že ho Allende zaměnil za žurnalistu deníku SED, položil mu natvrdo otázku: „Když v roce 1970 vyhrajete prezidentské volby, budou se konat i potom v Chile další volby?“ Allendeho odpověd otřásla i takovým profesionálem jako byl Robert Lamberg: „Soudruhu, prosím vás, nebuďme přece tak pesimističtí!“

Literatura:

Farías, Víctor: Die dunklen Schatten des Salvador Allende, Franfurter Allgemeine Zeitung, 22. 05. 2005Zpátky