Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2007


60. oběžník České koordinační kanceláře

9. května 2007.

Přátelé,

věc restitucí se vyvíjí ve prospěch spravedlnosti. Polská vláda připravuje restituční zákony, jak uvidíte z přiloženého překladu a korespondence Helsinské komise s polským ministerským předsedou.

Pro českou vládu je nejlepší nedělat nic, a když už, tak co nejméně. Musíme si připomenout, že zabavování majetku utečencům byl zločin, porušující mezinárodní dohody, které říkaly, že každý může odejít z kterékoliv země, včetně své vlastní. Byl to zločin dychtivých komunistů, kteří už čekali, kterého domu nebo které vily se zmocní. Byl to zločin i podle českého zákona 198/1993 Sb., který říká: “Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně podporovali používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména: popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavoval je nelidským útrapám, zbavoval je majetku a porušoval jejich vlastnická práva...“

V dopise Helsinské komise se klade důraz na fyzické vrácení nemovitostí. Je to nejspravedlivější způsob, který by českou republiku stál nejméně peněz. Protože předpokládáme, že vláda nebude chtít majetky vracet a raději nabídne malé odškodné, navrhujeme, aby se všichni poškození spojili a dali plnou moc k vyjednávání spolehlivému právníkovi. To bychom zařídili, jakmile bude česká vláda o tom ochotna vyjednávat.

Klaus řekl, že by bylo proti dobrým mravům někoho stěhovat. Nejedná se o stěhování, ale o změny zápisu v katastru podle několika rozhodnutí ústavního soudu, který opakovaně prohlašoval, že vzhledem k zrušení všech zabavovacích rozsudků podle zákona 119/1990 Sb. se vlastnictví nikdy neztratilo. Převody nemovitostí mezi rokem 1948 a 1990 je třeba přezkoumat. Důkazní povinnost musí být na novém držiteli a ne na poškozeném, který podle dosavadních zákonů musel dokazovat, že ten estébák nebo milicionář koupil jeho dům bez zvýhodnění a zdvořile ho požádat, aby mu dům vrátil.

Zabavené domy musí být připsány původním majitelům a ti pak buď nechají držitele bydlet a platit činži nebo mu dají výpověď podle platných zákonů.

Přikládáme také vyúčtování. V bance máme 6500 kanadských dolarů. Po rozeslání oběžníku poštou těm, kteří nemají internet, zbude asi 6000 dolarů. Předpokládám, že to bude na najmutí právníka stačit.

Majitelů internetového spojení přibývá. Potřebujeme adresy lidí, kteří už mají internet, ale my jim pořád posíláme zprávy poštou. Stojí to zbytečné peníze a práci.

Jan Sammer, Secretary

CZECH COORDINATING OFFICE, International non-governmental Czech organization

European Office“ B. Meiser Straße 6, 91522 Ansbach, Germany

Overseas Offices: 1103-100 Antibes Drive, Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1, Wentworth Bldg.62, Univ. of Sydney, NSW 2006, Australia

Clintonová chce restituce

Senátorka Clintonová a její kolegové žádají Polsko, aby přijalo spravedlivé a správné zákony o restitucích pro majetky zabavené během holocaustu.

Washington, D.C. - Senátorka Hillary Rodham Clinton, znovu se svými kolegy z Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, známou jako Helsinská komise, žádá polskou vládu, aby se zasadila o zákony, kterými se vrátí majetky protiprávně zabavené během holocaustu a komunismu.

V dopise polskému ministerskému předsedovi Kaczyńskému, senátorka Clintonová a ostatní členové komise uvítali prohlášení činitelů polské vlády, že přijmou toho se týkající legislativu do konce tohoto roku. Komise zdůraznila, že oběti musely snést mnoho odkladů, které prohloubily nespravedlnost náboženského a politického pronásledování.

"Odklady v řešení restitučních požadavků pro staré lidi, kteří dosud žijí a pro jejich dědice byly příliš dlouhé. Doufám, že polská vláda si vezme k srdci doporučení Helsinské komise, aby zákony byly spravedlivé a správné a aby obrážely ohromné ztráty, které utrpěli tak mnozí", řekla senátorka Clintonová.

Komise připravila speciální doporučení v dopise předsedovi Kaczyńskému, aby zajistila, že vláda správně a úplně zajistí práva obětí. V těchto požadavcích jsou fyzické restituce majetků, správné odškodnění a co nejmenší problémy s podáváním žádostí, důsledné zapojení vlády a navrácení uměleckých předmětů.

Senátorka Clintonová pracovala s Komisí pro bezpečnost a spolupráci v Evropě při mnoha příležitostech, aby se zajistilo, že oběti holocaustu a ti, kteří byli pronásledováni během komunismu budou odškodněni za nespravedlnosti, které oni a jejich rodiny vytrpěli. Se svými spolupracovníky v Helsinské komisi psala dopisy a podílela se v jednání před komisí a žádala polskou vládu o odškodnění za majetky protiprávně zabavené během holocaustu a komunismu.

V září 2006 poslala Helsinská komise předsedovi maďarské vlády dopis, v kterém ho žádala o archivní materiály pro muzeum holocaustu ve Spojených státech. Clintonová také důrazně žádala Ministerstvo spravedlnosti, aby se vyrovnalo s obětmi "zlatého vlaku", v kterém byly přepraveny majetky zabavené obětem holocaustu.

Dopis komise předsedovi Kaczińskému

Commission on Security and

Cooperation in Europe

234 Ford House Office Building

Washington, DC 20515

(202) 225-1901

H.E. Jaroslaw Kaczyński

předseda vlády polské republiky

AI. Ujazdowskie1/3

00-583 Warszawa, Polska

Vážený pane ministerský předsedo Kaczyński,

jak jistě víte, členové této komise byli po mnoho let v rozhovorech s polskými představiteli o protiprávním zabavování majetků během holocaustu a komunismu. Uvítali jsme opatření v různých evropských zemích v této velice komplikované záležitosti. Uznáváme, že problém může být víc komplikovaný v Polsku než v jiných středoevropských zemích vzhledem k všelijakým historickým událostem a uvědomujeme si složitost a citlivost této záležitosti. Čas, který ubíhá ovšem nečiní tuto záležitost méně komplikovanou a méně obtížnou. Spíš naopak. Odklady polské vlády zvětšily nespravedlnost zejména pro staré lidi, kteří dosud žijí a pro jejich rodiny.

Pro většinu obětí protiprávní zabavení jejich domu nebo jiné nemovitosti bylo součástí náboženského nebo politického pronásledování, které vytrpěli. My jsme potěšeni Vašimi nedávnými proslovy, v kterých se zavazujete, že budou zákony přijaty v roce 2007. Vaše vedení bude rozhodující v tom, aby se zákony uskutečnily tak, aby přinesly alespoň částečnou spravedlnost obětem dřívějšího pronásledování a aby umožnily Polsku uzavřít tuto bolestivou kapitolu jeho minulosti.

Vzhledem k tomu, že se teď zákony připravují, zdůrazňujeme, abyste zvážil tyto připomínky:

Skutečné navrácení majetku by mělo být cílem, zvláště tam kde je majetek v držení vlády nebo místní autority.

Schválení zákona v roce 2005, který odškodnil lidi, kterým byl zkonfiskován majetek východně od řeky Bug (to jest dřívější polské území, které bylo přivtěleno k Sovětskému svazu po druhé světové válce) do 20 procent ceny majetku je významným krokem, který by měl otevřít cestu k napravení ostatních konfiskací majetků v Polsku. Přitom zprávy v novinách, že odškodnění dalších žadatelů by mělo být pod 20 procenty jsou velice znepokojivé.

Účelem přijetí zákona o majetkových nárocích je poskytnout určitou spravedlnost obětem dřívějšího pronásledování. Měla by se tedy projevit snaha k tomu, aby povinnost uplatnit nárok včetně dokumentů, úmrtní listy dřívějších majitelů (zvláště těch kteří zemřeli v holocaustu) a prokázání pozice dědice by měly být ulehčeny co možná nejvíce. I když uplatnění zákona se bude dít na místní úrovni, je třeba, aby si vláda udržela roli v tom, aby byl zákon správně a spravedlivě uplatněn, a aby k tomu vyhradila potřebné zdroje.

Nakonec, v souladu s mezinárodními zásadami, ukořistěné umělecké předměty mají být vráceny původním majitelům a ne označovány za "národní dědictví".

Pane ministerský předsedo, znovu Vás ujišťujeme, že oceňujeme Vaši úlohu ve vyřešení tohoto náročného a složitého problému.

S upřímným pozdravem

Alcee L. Hastings, předseda,

Benjamin L. Cardin, místopředseda,

Mike McIntyre, člen komise,

Christopher J. Dodd, člen komise,

Hilda L. Solis, členka komise,

Hillary Rodham Clinton, členka komise,

Joseph R. Pitts, člen komise,

John F, Kerry, člen komise,

Gordon H. Smith, člen komise,

Russel D. Feingold, člen komise.Zpátky