Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2007


Kníže matematiků se narodil před 230 lety

František Houdek

Jednou dal jeden učitel ve středoněmeckém Brunšviku svým devítiletým žákům početní úlohu, o níž se domníval, že mu svojí piplavostí zajistí chvíli klidu ve třídě. Dostali za úkol sečíst čísla od jedné do čtyřiceti. K jeho úžasu se takřka obratem přihlásil jeden z žáčků se správným výsledkem. Malý Karl Gauss totiž vynásobil 20 x 41 (což je součet dvaceti dvojic typu 1 + 40 až 20 + 21).

Tato historka je nádhernou ilustrací průniku matematického talentu a schopnosti řešit s jeho pomocí praktické úlohy. Obojím Karl slynul přímo zázračně. Narodil se 30. dubna roku 1777 jako jediné dítě rodičů po třicítce. Po oné součtové školní epizodě jinak obávaný kantor objednal Karlovi knihu o aritmetice. Až z Hamburku. Stala se knihou Karlova dětství. Na téže obecné škole působil také učitelský mládenec, který začal malého génia učit počtům tak náruživě, až matematice dočista propadl a posléze to v ní dotáhl až na univerzitního profesora.

Na gymnáziu pak Karl ve své početní excelenci pokračoval, pročež byl ve čtrnácti představen svému osvícenému panovníkovi - vévodovi brunšvickému. Ten chlapce obdaroval matematickými knihami, a především mu udělil stálé stipendium, aby se mohl věnovat pouze vzdělávání a vědě a nebyl závislý na penězích od rodičů.

Ještě na univerzitě v Göttingenu, jedné z nejlepších své doby, však stále nebyl rozhodnut mezi matematikou a svou druhou velkou láskou - klasickými jazyky. V té době se právě zabýval otázkou dělení kružnice, potažmo konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, což je v obecné rovině úkol velmi obtížný. Rozlouskl ho náhle ráno 30. března 1796 na sedmnáctiúhelníku. To rozhodlo: Bude matematikem. Poprvé ve světovém měřítku se Karl Gauss proslavil v roce 1801, kdy z pouhých tří navzájem blízkých pozorování první planetky vypočítal její dráhu. Mezitím byla ztracená Ceres na určené dráze skutečně nalezena.

Po smrti štědrého vévody (Gauss už je ženat a má syna) stipendium vysychá a 30letý matematik se stává profesorem astronomie a ředitelem observatoře v Göttingenu. V roce 1809 mu umírá žena, poté i nejmladší ze tří dětí. Žal mu pomůže překonat nejlepší přítelkyně jeho ženy, která kvůli němu dokonce ruší zasnoubení s jiným mužem. I s tou má Gauss tři děti. V roce 1831 však ovdoví podruhé.

Popisovat podrobně jednotlivé Gaussovy matematické, fyzikální a astronomické počiny nemá valného smyslu - stačí se podívat do encyklopedií, co všechno se po něm jmenuje.

Počátkem roku 1854 se jeho zdravotní stav zhoršil. Srdce. V únoru roku příštího tento „princeps mathematicorum“ (kníže matematiků) umírá. Před smrtí si přál, aby mu na jeho náhrobek vyryli pravidelný sedmnáctiúhelník.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky