Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2007


Inteligence bohatství nezaručuje

Lidé s vysokým inteligenčním kvocientem jsou v zacházení se svým majetkem pošetilí ve stejné míře jako lidé s podprůměrným IQ. Rozsáhlá studie prováděná pod vedením Jaye Zagorského z Ohio State University zjistila, že výše nashromážděného bohatství nezávisí na IQ. Inteligentnější lidé mívají sice podle Zagorského studie (a mnoha dalších) vyšší příjmy, ale mají stejné, ne-li větší problémy peníze udržet, ukazuje práce zveřejněná v časopise Inteligence. Výsledky jsou založeny na sledování 7403 Američanů, a to už od roku 1979. Všichni respondenti vyplnili test, který využívá k hodnocení IQ rekrutů americká armáda. Ukázalo se, že pracovní trh si IQ cení. Každý bod na stupnici IQ odpovídá zvýšení průměrného příjmu za rok o 200-600 dolarů. Skupina lidí s IQ 130 vydělávala průměrně ročně asi 18 500 dolarů, zatímco lidé s IQ 100 si přišli na 6000 dolarů.

Ale peníze se mohou rozkutálet každému, a i lidé s vyššími příjmy se mohou dostat do finančních potíží. Studie sledovala např. nesplácení účtů a jiné znaky neuspořádaných finančních poměrů a zjistila, že zatímco nejméně časté jsou u lidí s průměrným a lehce nadprůměrným IQ, chytří bývají v tomto ohledu méně opatrní. To mají bystré hlavy společné s lidmi s podprůměrným IQ.

Co se týče celkového bohatství nashromážděného za život, IQ zde také zřejmě mnoho neznamená. Chytří více vydělají, ale zase patrně více utrácí. V tomto ohledu jsou důležitější jiné faktory než IQ, například rozvod či kouření.

ml

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky