Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2007


Takový podivný utajený tým

Robert Malecký, Jiří Reichl

Česko za vlády sociální demokracie pracovalo na kriminalizaci „nepřátel státu“ z řad šlechty a majitelů domů. Dokonce si k tomu zřídilo speciální policejní tým nazvaný Majetek. V jeho čele stál Miloslav Brych.

Když 1. prosince 2005 přebíral šéf středočeské kriminálky Miloslav Brych protikorupční policii, zdecimovanou po útěku miliardáře Radovana Krejčíře, říkalo se, že to má „za zásluhy“. Tou zásluhou bylo jeho šéfování třicetičlennému republikovému týmu Majetek. Úkolem tohoto týmu bylo odhalit údajné podvody v majetkových kauzách Kinský, Waldstein, Salmové nebo Dittrichstein.

„Byl to takový podivný utajený tým, moc se o jeho činnosti nevědělo,“ řekl LN zdroj z policejního prezidia. O moc sdílnější nebyl později ani Brych, když popisoval práci týmu pro deník Právo. „V krajích byli policisté, kteří prověřovali, jestli v uvedené restituční oblasti nedochází k trestné činnosti. Více zatím nelze sdělit,“ řekl Brych v prosinci 2005.

Jenže více nelze pravděpodobně sdělit ani teď. Zřejmé je jen to, že Brych a jeho podřízení chtěli obvinit Františka Oldřicha Kinského, jeho advokáta Jaroslava Čapka a italského majitele nemovitostí Girolama Giormaniho z přípravy mnohamiliardového podvodu. A to i přesto, že jim někteří státní zástupci tvrdili, že obvinění je nezákonné. Po dvou letech ale muselo být stíhání zastaveno, jeho strůjcům ale nyní hrozí velké potíže. Po dvou letech však bylo vyšetřování zastaveno. Klíčovou postavou příběhu je dnes už bývalý pražský vrchní státní zástupce Jiří Kulvejt. Toho letos 15. února na návrh nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké odvolal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Kulvejt je dnes již „jen“ řadovým státním zástupcem, ve funkci ho vystřídal Vlastimil Rampula.

O důvodech Kulvejtova odvolání se dosud jen spekulovalo: prý byl zodpovědný za průtahy ve vyšetřování tzv. Kubiceho zprávy a dalších sledovaných případů. Jenže to vypadá, že ve skutečnosti mohla Kulvejtovi „zlomit vaz“ právě kauza Kinský. LN mají k dispozici trestní oznámení, které 13. února na Nejvyšším státním zastupitelství podali Kinský, Čapek a Giormani právě na Kulvejta. O dva dny později byl odvolán.

Podezření, jestli se Kulvejt dopustil trestného činu, prošetřuje pražské Vrchní státní zastupitelství. Jeho mluvčí Irena Válová potvrdila, že se její kolegové oznámením Kinského, Čapka a Giormaniho zabývají. „V tuto chvíli není možné říci, jestli by se mohlo jednat o trestný čin. Obsáhlý dokument jsme dostali teprve dnes a kolegové ho musejí nastudovat a prověřit. Teprve potom mohou rozhodnout o dalším postupu,“ řekla LN Válová. Z dokumentů LN vyplývá, že se Kulvejt do stíhání skupiny kolem Kinského aktivně vložil. Dozorové státní zástupkyni podle spisů v září roku 2005 uložil, aby akceptovala usnesení o zahájení trestního stíhání a „nevyužila svého práva rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí a opatření policie...“.

Do věci se vložili Kulvejtovi nadřízení z Nejvyššího státního zastupitelství v Brně a 7. září nařídili, aby VSZ Praha využilo svého práva, a pokud policie Čapka obviní, věc odložilo. Kulvejt však pokyn odmítl splnit a trval dál na tom, aby byli žadatelé o navrácení majetku stíháni. Proti němu se postavil tehdejší Kulvejtův podřízený, ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Jaroslav Dolejší. Kulvejtův pokyn odmítl splnit s tím, že stíhání Kinského a spol. je v rozporu se zákonem.

V době, kdy byli Kinský a spol. stíháni, probíhal u Obvodního soudu pro Prahu 1 spor o palác Kinských na pražském Staroměstském náměstí, který užívá Národní galerie. Jejím právním zástupcem byla další klíčová postava, advokát Aleš Pejchal. Ten má úzké vazby právě na Kulvejta: před jeho nástupem na Vrchní státní zastupitelství spolu působili ve stejné advokátní kanceláři, navíc společně podnikají v realitách. Podle obchodního rejstříku jsou totiž Pejchal a Kulvejt společníky ve firmě A. J. M. D. 2000.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky