Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2008


Strpíme postupující islamizaci Evropy?

Udo Ullfkotte

Před nnedávnem byla v němeclém městě Ingelheim vysvěcena nová mešita. Při této oficiální slavnosti aplaudovali také poslanci spolkového sněmu a zástupci církví. Na tomto příkladu můžeme pozorovat, jak nedostatečné jsou uprostřed Evropy znalosti o islámské kultuře a to i po desetiletích přistěhovalectví.

Ingelheimská mešita nese jméno Sultana Fatiho. Název nebyl pravděpodobně zvolen „náhodou“. Turecký sultán Mehmet II. nesl přívlastek Fatih (dobyvatel). Když tento velký odpůrce křesťanství dobyl v roce 1453 do té doby křesťanský Konstantinopol, nařídil shromáždit všecky křesťany, přivázat je ke kůlům a stít jim hlavy. Pak zničil celou křesťanskou Byzantskou říši. Masakr byl děsivý.

Všude v Evropě pojmenovávají naši muslimští spoluobčané své nově postavené mešity po velikých pronásledovatelích křesťanství. Mnozí tleskají, i když jsou pocity evropských křesťanů stále novými Fatih-mešitami deptány a uráženy. A to jenom proto, abychom islám „neurazili“. Napadlo by křesťany nějakou jejich baziliku pojmenovat po křižáku Bouillonovi?

Nechceme znát pravdu? Máme také radost z toho, že evropské hlavní město Brusel je „multikulturní“ - 57 procent v současné době tam narozených dětí jsou muslimové. Tak jako v mnoha evropských městech, tak také v Bruselu je Mohamed nejčastěji používané křestní jméno pro mužská novorozeňata. Podle údajů Lovaňské univerzity bude za 15 let Brusel islámské město.

Tento vývoj se táhne celou Evropou a všude se našich evropských hodnot ochotně vzdáváme. V Dánsku platí první církevní obec muslimům poplatky za to, aby při návštěvách kostelů chránili křesťany před napadením. Máme v Evropě sice zákony, které by měly platit pro všechny, avšak ve prospěch našich muslimských spoluobčanů akceptujeme už dokonce i soudy šarije a samozřejmě dovolujeme muslimům i polygamii. Muslimské ženy na našich ulicích, držené v látkových klecích, jsou prý i kulturním obohacením.

V jiných zemích, jako na příklad ve Švédsku, se diskutuje o upuštění od trestu pro „vrahy ze cti“ (Ehrenmörder) – vše ostatní by mohlo muslimy urazit. Nějaký „střet kultur“ se nekoná – my se našich hodnot dobrovolně vzdáváme. Naše děti nám budou klást nepříjemné otázky. Pak ale může být pro zvrácení takovéhoto vývoje už pozdě.

Národové Evropy, chraňte si vlastní kulturu !

(Autor je prezidentem společenského hnutí „Pax Europa“ V září vyjde jeho kniha „SOS Západní civilizace – Plíživá islamizace Eropy“)

(Přeložil Josef Schima)Zpátky