Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2011


Průmyslová špionáž z dob komunismu může stát Česko miliardy

Robert Břešťan

Česká republika by mohla i po letech platit vysoké odškodné za práci bývalé komunistické vědecko-technické rozvědky. Firmy ze zemí někdejších nepřátel, současných spojenců, zejména Německa, Francie, Británie, Japonska či Spojených států, by se mohly chtít i po letech domáhat náhrady škody za ukradená know-how, zneužité patenty a okopírované technologie. Část archivu komunistické rozvědky zůstává právě kvůli riziku soudů či arbitráží stále v režimu utajení. Československá StB a její vědecko-technické rozvědky (VTR) se zajímala mimo jiné o americkou firmu Westinghouse, která nyní usiluje o dostavbu dalšího bloku Jaderné elektrárny Temelín. Své složky měly u Státní bezpečnosti i velké světové firmy, jako jsou Siemens, IBM, Hewlett Packard, Toshiba, Mitsubishi či General Electric.

"Materiály vědecko-technické rozvědky, tedy záležitosti průmyslové špionáže, byly až na výjimky předány Archivu bezpečnostních složek," odpověděl na dotaz týdeníku Ekonom Úřad pro zahraniční styky a informace. Týdeník Ekonom proto požádal Archiv bezpečnostních složek o zpřístupnění některých vytipovaných svazků VTR; vedle dokumentů plných obecných informací, korespondence či výstřižků z odborných publikací vydal archiv i svazky vedené právě na firmy Westinghouse a Siemens. A potvrdilo se, že jejich veřejně přístupná část je nekompletní. U všech chyběl základní svazek, většina podsvazků a některé místa v dokumentech byla začerněna. "Například využití cizích patentů ke kopírování a výrobě vlastních produktů je nepochybně porušením práva průmyslového vlastnictví," říká právník Martin Boháček, expert na právo průmyslového a duševního vlastnictví z pražské Vysoké školy ekonomické. Podle právníka Boháčka by se po více než dvaceti letech měla na podobné případy vztahovat promlčecí lhůta, navíc se technika za dvacet let dramaticky proměnila a drtivá většina nelegálně získaných technologií musí být z dnešního hlediska zastaralá.

Existují však právní výklady, podle nichž promlčecí lhůta běžet nemůže, když postižený ani netuší, že byl poškozen. A právě to by se mohlo týkat západních firem, kterým komunistická rozvědka kradla technologie, kopírovala výrobky a socialistické hospodářství pak podle nich buď vyrábělo, či se o to pokoušelo. Co konkrétně utajené části archivů obsahují, nelze odhadnout. Ti, kdo obsah dokumentů znají, o tom zase nemohou mluvit. "Když ukradnete nějakou technologii a podle ní začnete něco vyrábět, tak ta původní firma má i po těch letech právo vás zažalovat. A čím je ta doba delší, tím je ta suma samozřejmě větší. To by naše hospodářství asi neuneslo. To je důvod, proč se to nedá zveřejnit," říká bývalý ředitel české rozvědky, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Karel Randák. Kupříkladu Tesla Piešťany v minulosti vyráběla kopii amerického počítačového čipu Intel 8080A pod nápadně shodným označením Tesla MHB 80880A, které se pak uplatnily prakticky ve všech osmibitových počítačích vyráběných v bývalém Československu.

Rozvědka brala takřka cokoli, co mohlo pomoci socialistickému hospodářství - od obranného průmyslu po věci běžné spotřeby. Z ukradených technologií, vědeckých postupů či okopírovaných patentů těžila řada firem jako Aero Vodochody, JZD Slušovice, Tesla Rožnov, Tesla Žilina, Tesla Lanškroun, ČKD polovodiče a další. Výsledky špionáže směřovaly i do vědeckých institucí: Ústavu organické chemie a biochemie, Vysoká škola chemicko-technologická či Fakulty elektrotechniky ČVUT.

(www.ihned.cz)Zpátky