Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2011


Velikonoční nadílka

Pavel Jacko

Je s podivem, kterak ve stejnou dobu po celém světě sdělovací prostředky přijdou se stejnými starostmi. Velryby, homosexuální sňatky, útlak mohamedánů, zlý Vatikán... Pravidelně před křesťanskými svátky, jak čertíci z krabičky vyskočí žurnalisté, komentátoři a tzv. vědci s dalšími šokujícími odhaleními hrůzných zločinů křesťanských církví. Pokud možno, uvede se do biografů další The Da Vinci Code odvar. Pohlavní zneužívání nedospělých katolickým knězem roku 1976 je najednou to nejaktuálnější téma na všech televizních kanálech.

Křesťanští mučedníci se modlili, aby Bůh odpustil jejich mučitelům. Mohamedánští „samo-mučedníci“ před smrtí proklínají vše nemohamedánské. Je zřejmé s kým socialističtí „žurnalisté“ sympatizují. A tak o Velikonocích ta poslušná smečka naseká církvi a vyslouží si od Socialistické internacionály pomlázkovou pochvalu. Mám takovou představu, že partajní tiskový tajemník si to odfajfkovává ve svém notýsku, aby pak mohl podat ústřednímu sekretariátu hlášení o boji s náboženským tmářstvím. Pochopitelně, ta představa je jen historický žert. Kdyby levice bojovala s tmářstvím, musela by bojovat proti bludu lidstvem zapříčiněného celosvětového oteplování, a ne jej šířit. Jedná se o jejich soustředěný a podezírám organizovaný útok na společnost, rodinu a na těch pár institucí, které se snaží útok poněkud otupit. Útok, který má kvůli rostoucí nevzdělanosti velkou naději na úspěch.

Lid, televizí denně masírovaný pseudovědeckými pořady dokazujícími, že lesbičanky žijí déle než ropuchy nebo že chudák uhlík znečišťuje atmosféru, klidně přijme cokoliv negativního o církvi nebo křesťanských náboženstvích. Nevšimne si, „vědce“ nikdy nenapadne podrobit islám stejnému postupu. Zatím jsem nečetl, že křesťané házeli Římanky lvům, ale jistě na tom nějaký kandidát na fakultě marx-leninské teologie pracuje a televizní pořad na sebe nedá dlouho čekat.

Vatikán rozhodně nepotřebuje mne, abych jej bránil, i když je poněkud přiškrcen tím, že nastavovat druhou půlku má ve své pracovní náplni. Nicméně, ta dobře sehraná nepoctivost sdělovacích prostředků mě provokuje. Nechci omlouvat neomluvitelné, jen si hrát na jakéhosi advocatus angeli. Následuje několik z mnoha ukázek oblíbených holí na křesťanského psa.

PEDOFILIE

Jistá povolání přitahují jisté typy – a tak jako patologické lháře táhne politika a žurnalismus, učitelé, skautští vedoucí a kněží mají mezi sebou větší procento pedofilů než třeba pošťáci nebo piloti. Církve si toho jsou nepochybně vědomy a jakási vnitřní kontrola by rozhodně nemohla být na škodu, i když uvážíme, že většina stížností je až po letech, že církve mají odpouštění v programu a že nějaká vyšetřování a moc s nimi spojená může vést k zneužití a dalším problémům.

INKVIZICE

Vyšetřovací výbory Vatikánu nemají příliš dobrou pověst, i když mám dojem, že mnoho vzdělanějších obětí komunistické spravedlnosti by si raději zbožně přálo padnout do rukou inkvizice. Celkový počet obětí se nedá srovnávat a společenský strach možná také ne. Církev se snažila držet monopol na výklad náboženství a není pravda, že popírala a zakazovala vědu s velkým nebo malým v. Co Bůh činí, dobře činí a nějaké rozpory mezi posledními nápady a církevním učením vadily jen natolik, že by mohly plést nevzdělanému lidu hlavy. Před několika dny jsem kupříkladu četl poznatek „vzdělaného“ člověka, že Galileo Galilei byl držen církví ve vězení kvůli tvrzení, že země je kulatá. Ne a ne. Nepřekvapuje asi, že všechny ty faktické chyby jsou vždy v neprospěch náboženství.

Ve skutečnost se pod pláštíkem církve věda docela úspěšně, byť potajmu, rozvíjela. Kupříkladu, kdyby Řehoř Mendel místo v klášteře na Moravě žil v zemi spálených klášterů ve věku Stalinovy/Lysenkovy ustálené vědy, skončil by, kdyby měl štěstí, na Sibiři a dodnes bychom nevěděli, jak to s těmi hrášky dopadne.

Inkvizice prý také pronásledovala nevinné ženy a pálila je jako čarodějnice. Jistě. Vzpomněl jsem si ale na poměrně nedávný případ zde v Austrálii, kdy dvě mladé ženy, pyšně se nazývající čarodějnicemi, vylákaly do parku muže středního věku, sexuálně jej použily, pak umučily a pily jeho krev. To by se možná i v našem tolerantním století mohlo nazvat společensky nevhodným chováním. Letmý průzkum internetu ukáže, že čarodějnice jsou, sdružují se, navzájem se vyhledávají a podporují. Nechci tím naznačovat, že ženy, které jen obrazně pijí mužům krev, jsou čarodějnice. Jestli ovšem roku 2011 ne malá skupina žen věří, že mají čarovnou moc a že je jim vše dovoleno – jak to asi bylo ve středověku?

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY

Podle posledních, politicky správných výkladů historie byly křížové výpravy katastrofou od začátku až do konce, neoprávněným útokem na mírumilovné mohamedány za účelem zbohatnutí pod pláštíkem náboženského blouznění. O mírumilovném pochodu mohamedánů do Palestiny se nějak milosrdně mlčí, obdobně jako o obléhání Cařihradu roku 673 a 717. S láskyplnými návštěvníky se také jednu dobu bojovalo kousek na jih od Paříže a na sever od Bělehradu. Roku 846 spálili Řím a roku 859 dobyli Sicílii. Války mají zřídkakdy jednoduché příčiny, pokud nevěříte mýtům, že u Tróje se bojovalo o Helenu a u Madridu za Prahu. Zjednodušit pozadí křížových výprav do jednoho odstavce je obtížné, ale dovolím si navrhnout, že jeden z důvodů asi byla obrana Evropy před nájezdníky, obrana útokem. Mimochodem, tolik opěvovaný hrdina Saladin, který nakonec vyhnal křižáky ze Svaté Země byl Evropan, ne Arab. Narodil se v oblasti nynější Bosny.

Možná, že letos to bude jiné a obvyklá mediální záplava protináboženské propagandy se konat nebude. Uvidíme. Ale když už jsem v té předvelikonoční náboženské náladě, dovolím si poupravit Ježíšovo nabádání - Kdo máš oči k čtení, čti! Ono totiž ti manipulátoři veřejného mínění vědí velice dobře, co dělají a spoléhají na naši duševní lenost a ignoranci. Nevím, jestli by na ně mělo platit: „Otče odpusť jim, oni nevědí co činí“. Osobně jsem proti; Bůh mně to odpusť.Zpátky