Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2007


Editorial

Napsal nám čtenář: „Poslal jsem jen CAN $ 50, jeden dolar týdně (jedno laciné pivo, tři cigarety) - to si může dovolit každý, i houmlesák. Češi, žijící ve středobodu světa či roztroušení po téhle Zemi, mne serou. Rádi si počtou v kvalitním časopise se širokým záběrem, ale, proboha, jen po mně nic nechtějte, oni by si určitě z příspěvků na vydávání namastili kapsu!´“ Na vydávání časopisu v příštím roce poslali obolus všehovšudy pouze dva z několika tisícovek čtenářů.

Snad by se mohlo i ve vás v době předvánoční, pohnout svědomí. Pak pošlete, prosím, finanční příspěvek na vydávání CS-magazínu na adresu:

CS-magazín

Middelstestraat 11

6004BG Weert

Nizozemsko (Pays-Bas, Holland)

Bankovky vložte do obálky a pro jistotu je ještě zajistěte proti vyhmatání vložením do tužšího papíru, příspěvek lze také vložit do jednoho nebo dvou kusů papíru dopisního a pošlete nedoporučeně. Všechny takto zaslané příspěvky nám dosud došly bez úhony. Nezapomeňte vždy připojit svou e-mailovou adresu, abychom Vám mohli příjem částky potvrdit a poděkovat za ni.

Váš CS-magazínZpátky