Uvnitř najdete: Originální oscanované dokumenty! Agenturní záznamy z BIS! Top-secret dokumenty z utajovaného procesu!

Případ kpt. Vladimíra Hučína v dokumentech

Požadujte veřejný proces vedený z Vašich daní o Vámi placených soudcích a policistech, o Vaší BIS!
Chtějte za své peníze kvalitní práci a požadujte kontrolu nad touto prací!
Slyšíte o Hučínovi poprvé? Prostudujte nejprve odkazy!
Střípky historie
Historie a všeobecně o Vladimíru Hučínovi. Např. letáčky "Pryč se sovětskou diktaturou", kterými Vladimír Hučín v 70. letech zaměstnával celé oddělení SNB.
Proces v dokumentech
Listiny a dokumenty provázející současný proces. Např. protokol z domovní prohlídky hřbitova, na kterém byly údajně nalezeny trhaviny a výbušniny schopné rozmetat poschoďový dům, psychologický posudek Vladimíra Hučína a další:
a) Dezinformovaná média
b) Oficiální průvodní dokumenty procesu
c) Utajovaní klíčoví svědci proti VH
Chobotnice
Kdo všechno má zájem na umlčení Vladimíra Hučína a utajení jeho procesu? JUDr. Emilie Richterová - soudkyně. JUDr. Ján Murček - vedoucí katedry policejní školy v Holešově. Mgr. Jaroslav Filipský - soudce, RSDr. Jindřich Valouch - starosta města Přerov, plk. JUDr. Jiří Zlámal - ředitel okresního ředitelství PČR Přerov ... a další.
Práce v BIS
Vl. Hučín v boji proti levicovému extremizmu v rámci BIS. Zápisky z deníku, hodnocení Hučínovy práce, výpověď o skupování knihy KATO (Jan Kavan) organizovaném BIS pod vládou ČSSD.
Boj s větrnými mlýny
Vladimír Hučín usiluje o své rehabilitace, o potrestání pachatelů násilí při komunistických výsleších, proti křivým obviněním publikovaným v tisku. Odpor justice je však tuhý a koordinovaný.
a) případ Zuzka a Úlehla
b) případ Jiří Pščolka  Vladimír HučínAutorská práva

Ve smyslu zákona 121/2000 Sb. par. 2 odst. 5, par. 7 a par. 12, odst. 4 poskytuje autor tohoto souborného díla uvedený dále pod pseudonymem "občan_České_republiky" komukoliv právo na užití (rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování a sdělování veřejnosti) části nebo celého díla za dodržení následujících podmínek:
a) při každé reprodukci musí být uvedena tato informace o autorských právech, je-li to technicky možné b) není dovoleno jakýmkoliv způsobem modifikovat obsah žádné části díla, c) při každém užití části nebo celku díla musí být uveden zdroj, ze kterého bylo dílo získáno, d) bezplatné poskytování kopií části nebo celku díla třetím osobám je dovoleno bez finančních nároků autora, e) poskytnutí části nebo celku díla za úplatu třetím osobám je možné v případě, že je kopie díla poskytována v neoddělitelném souboru spolu s jinými (cizími) dokumenty a objem díla nepřesahuje 10% celkého rozsahu souboru poskytovaného za úplatu (např. denní tisk, ukázky v knize), e) úplatné poskytování kopií celku nebo části díla třetím osobám za úplatu v soubru v němž dílo přesahuje více než 10% obsahu lze pouze po předchozím písemném souhlasu Vladimíra Hučína (byť není autor) a po zaplacení s ním smluveného poplatku na jeho účet, f) poskytování kopií oscanovaných grafických částí díla (označováných jako originály) bez doprovodného textu, bez zpětně převedených textových souborů a bez zachování původního uspořádání dokumentů je zcela neomezené a jako jediná forma užití nemusí obsahovat informaci o autorovi a zdroji.

Welcome to the web site dedicated to Vladimir Hucin and his fight against communism. Despite it is more then a decade after the fall of communism in former Czechoslovakia in 1989 (known as the Velvet Revolution) Capt. Vladimir Hucin was taken into custody on 9th March 2001 by almost same people who persecuted him in the time of communism. He spent one year in the jail even before his case came to a court. Now Vladimir Hucin is urging for making his trial public but the court forbided access to the trial for anyone including media. Many people call this an inquisition.

Please read more about Vladimir Hucin on these web sites and pages:

Unlike pages listed above, our web site brings to the public copies of real paper documents proving deep communistic background of many high-ranking officials of the current Czech Republic administration. Lots of these documents are part of the trial documentation thus it becomes clear now why the trial is closed to the public. Among others there are copies of old juridical documents of political processes from time of communism signed by same judges who still judge in these days!

Please support our move for full freedom and democracy in the Czech Republic.   Thank you.
Odkazy

Tento web obsahuje spíše strohé důkazy než obsáhlé a ucelené články, které můžete naleznout na následujících stránkách:

Download

Stáhněte si kompletní kopii tohoto webu dříve než jej policie či [ČSSD]BIS zlikviduje!

hucin-verze1.zip (velikost 9MB)

Bezplatné šíření tohoto webu je povoleno (viz odstavec Autorská práva, bod d), můžete si jej umístit třeba přímo na Vaše stránky. Neměňte prosím obsah a uveďte prosím odkaz na originální stránky. Občas se podívejte, zdali nevyšla nová verze.

Slovo závěrem

Pokud by měl občan smlouvu se státem o státních službách poskytovaných za úplatu, pak by asi mnohý z nás po prostudování těchto dokumentů vážně pohrozil České republice její výpovědí, alespoň v bodech zajištění spravedlnosti a zajištění bezpečí, a požadoval by urychlené vysvětlení a nápravu ve věci Hučín, důvodech znemožnění jeho protiextrémistické činnosti v BIS, jeho zatčení, ročního držení, psychiatrického vyšetřování a související soudní mašinerie. Jelikož však vztah občana ke státu není smluvní (ani zčásti), zbývá občanu jedině na vlastní náklady prokázat pochybení státu ve věci mu svěřené, tímto zapůsobit na ostatní občany a letitou oklikou, jediným přípustným tlakem parlamentních a komunálních voleb, dosáhnout nápravy. Nuže, suďme tedy Vladimíra Hučína na vlastní náklady, sbírejme dokumenty a dopátrejme se pravdy, abychom pak pravdou mohli stát zahanbit. Své peníze zpět nedostaneme, to je jisté již nyní :-)

Veškeré dokumenty vztahující se k případu Vladimíra Hučína, ať už na jeho obranu nebo k jeho tíži, zasílejte prosím ve formátu GIF/JPG/PNG spolu s vysvětlením e-mailem.

občan_České_republiky
stopcommunists@yahoo.com

Požadujte veřejný proces vedený z Vašich daní o Vámi placených soudcích a policistech, o Vaší BIS!
Chtějte za své peníze kvalitní práci a požadujte kontrolu nad touto prací!
Reklama autora: Získává si u Vás internet respekt? Víte, že v jednom z nejdražích měst Evropy, v Londýně, koupíte za měsíční paušál 400Kč časově neomezené připojení k internetu? Podpořte petici Internet pro všechny.
Poděkování: Abby FineReader je tzv. OCR software, který umožňuje převod oscanovaných grafických obrázků zpět do textu označitelného myší a to i v češtině. Ve verzi zdarma lze pracovat 15 hodin, což nám právě stačilo. Díky Abby!
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com